Podnoszenie kompetencji filarem sukcesu

sektorach zainteresowań.

Konieczność uczenia się i rozwijania swoich kompetencji lub przekwalifikowania w coraz większym stopniu rozumieją również Urzędy Pracy, które uruchamiają lub finansują kursy dla bezrobotnych. Tego rodzaju warsztaty są urządzane pod kątem potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, z tego względu w pakiecie można napotkać:

profesjonalny kurs żuraw wieżowy,
kurs suwnice,
kurs sep oferta,
warsztaty instruktorów nauki jazdy
kursy dla fizjoterapeutów terminy.

Forma prowadzenia szkoleń również została zrewolucjonizowana. Dziś nie jest konieczne już zgromadzenie wszystkich uczestników oraz wykładowcy w tej samej przestrzeni. Wzrastającą atencją są obdarzane angażujące warsztaty zdalne.

Uległo zmianie również stanowisko na temat edukacji dorosłych, obecnie nie jest to już jednostronny lektorat prowadzony bez żadnego angażowania kursantów. Współczesne warsztaty podnoszą na piedestał wielorakie teorie edukacji oraz angażowanie kursantów w jak największym stopniu.